Til hovedinnhold
Norsk English

BIGCO2 – CO2 Management Technologies for Future Power Generation

Norge er verdens tredje største eksportør av olje og naturgass – eksporten er 15 ganger større enn innenlands forbruk. Fra en situasjon med total dominans av elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft i forrige århundre, ble Norge plutselig en netto importør av elektrisitet midt på 1990-tallet. Dette skjedde mye på grunn av at ny vannkraftutbygging ble umuliggjort gjennom fredning av uberørte vassdrag.

Kontaktperson

Forskningsplattformen BIGCO2 utviklet kunnskap og teknologi for demonstrasjon av kraftproduksjon med CO2-fangst og -lagring (CCS) i industriskala.

Hovedmålet med BIGCO2 var å etablere et kunnskapsgrunnlag for kraftproduksjon fra naturgass med CO2-fangst og -lagring, og samtidig oppfylle følgende delmål:

  • 90 % fangstrate for CO2
  • 50 % kostnadsreduksjon
  • Lavere enn 7 % økning i kraftforbruk

Les mere om prosjektet på de engelske sidene    
BIGCO2 Final Report 


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2007 - 2017

Utforsk fagområdene