BIGCCS var et Forskningssenter for Miljøvennlig energi (FME), delfinansiert av Norges Forskningsråd. NCCS er etterfølgeren til BIGCCS og varer fra 2016 til og med 2024.