Til hovedinnhold
Norsk English

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO var et forskningsprosjekt med målsetning å fremskynde etableringen av CO2 fangst, transport og lagring verdikjeder, som er en av de sentrale teknologiene for å redusere klimabelastningen fra CO2.

Kontaktperson

Hovedmålsetningen for prosjektet var å etablere anbefalinger for hvordan Europeisk infrastruktur for CCS can bygges, og identifisere hvordan CCS verdikjeder kan bli etablert (altså gjøre CCS økonomisk realiserbart).

ECCO var et Europeisk forskningsprosjekt delfinansiert av EU gjennom det 7. rammeprogrammet for forskning (FP7). Prosjektet involverte 19 partnere med et budsjett på i overkant av fem millioner Euro.


Du finner mere informasjon om prosjektet på den engelske sidene.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2008 - 2011

 

Utforsk fagområdene