Til hovedinnhold

Gassifisering

Gassifisering

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese eller varme- og kraftproduksjon er identifisert som én av de mest lovende teknologiene for å nå 1,5 graders målet. I prosjektene våre bruker vi en unik infrastruktur til å undersøke gassifisering av biomasse, brenselsyntese og varme- og kraftproduksjon i samarbeid med både nasjonale og internasjonale industri- og forskningspartnere.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Prosessutvikling og systemanalyse
  • Prosessimulering
  • Karakterisering av brensel og optimalisering av askekjemi og produkter
  • Kinetikken til kullgassifisering
  • Produktkarakterisering
  • Analyse av verdikjeder
  • Tekno-økonomisk evaluering

Metoder

Våre prosjekter spenner fra mulighetsstudier til testing i stor skala. Vi er spesialister innen tekno-økonomisk evaluering og har laboratoriefasiliteter som dekker størstedelen av verdikjeden. Vi bruker vanligvis utstyr i mindre skala, som analyse av termogravimetri i den innledende fasen til et prosjekt, og går videre til trykksatte forsøk i større skala i de senere prosjektfasene.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr et unikt laboratorium og prosessinfrastruktur for å undersøke gassifisering av alle typer faste brensler. Vi er et team av spesialister innen forsøksaktivitet og modellering, som jobber tett sammen og tilbyr kvalitetssikrede resultater med relevans for industrien.

Kontakter

Judit Sandquist

Forsker
917 02 404
Navn
Judit Sandquist
Tittel
Forsker
Telefon
917 02 404
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Roger Khalil

Forsker
402 31 550
Navn
Roger Khalil
Tittel
Forsker
Telefon
402 31 550
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

RELEVANTE PROSJEKT