Til hovedinnhold
Norsk English

Spenningskvalitet

Samfunnet har blitt stadig mer avhengig av stabil elektrisitetsforsyning der strømnettet og elektriske apparater/utstyr fungerer uten å forstyrre hverandre.

Kontaktperson

Spenningskvalitet er den delen av leveringskvalitetsbegrepet som omhandler anvendeligheten av spenningen i stikkontakten.

Spenningskvalitet i nettet reguleres for å sikre at elektrisk utstyr fungerer som tiltenkt, og nettet planlegges for å tilfredsstille krav til spenningskvalitet. Utviklingen av mer effektkrevende og komplekse apparater med kraftelektronikk og mer fornybar produksjon skaper utfordringer for spenningskvaliteten i dag, spesielt på grunn av eksisterende utfordringer med svake forsyningsnett.

SINTEF Energi har deltatt i og ledet forskningsprosjekter relatert til spenningskvalitet i over 30 år, blant annet relatert til planlegging av distribusjonsnett for å sikre god spenningskvalitet, utarbeidelse av Planleggingsbok for kraftnett (Planboka), utvikling av retningslinjer for integrasjon av distribuert produksjon, og utført samfunnsøkonomiske beregninger av å øke nettstyrken i distribusjonsnettet for å bedre spenningskvaliteten.

I pågående forskningsprosjekter er det bl.a. fokus på påvirkning på spenningskvalitet fra nye elektriske apparater som elbilladere, apparater med kraftelektronikk, elektrisk verktøy, varmepumper og andre apparater med asynkronmotorer. Det forskes på spenningskvalitets-påvirkning fra lokal produksjon i lavspenningsnettet, først og fremst fra solcelleomformere. Utrullingen av AMS gir en mulighet for nettselskap å få full oversikt over utnyttelsen av og spenningskvaliteten i nettet. På grunn av begrensninger i måler, kommunikasjon og databaser har det blitt analysert hvilke data som bør måles, hvilke som bør lagres, hvordan disse kan utnyttes, og hvordan data effektivt kan visualiseres for å gi en fullstendig oversikt over utnyttelsen og spenningskvaliteten i nettet. På grunn av ny komponenter i kraftsystemet blir det stadig større evne til å regulere spenningen i nettet, og det forskes også på hvordan alle de nye reguleringsmulighetene fra distribuert produksjon og nye kraftelektroniske løsninger i distribusjonsnettet skal koordineres med eksisterende spenningsreguleringssystemer i transmisjons- og regionalnettet.

SINTEF har også gjort arbeid i forbindelse med jordfeildeteksjon og klassifisering, testing av bryterevnen til AMS og en rekke temaer innen spenningskvalitet som over tid har gitt en omfattende kompetanse på temaet. SINTEF har vært en premissgiver for utarbeiding av retningslinjer, i standardiseringsarbeid og i den offentlige debatten om nettforvaltning. SINTEF har over tid også bygd opp en omfattende måledatabase tilgjengelig til å støtte og drive arbeid innenfor planlegging av og arbeid med spenningskvalitet, og har laboratoriefasiliteter for å kunne gjøre avanserte distribusjonsnettstudier ved bruk av linjemodeller, programmerbare omformere, DG-enheter, mm. Det er utviklet hendelsesanalyseverktøy for måledata, og SINTEF har god erfaring med simuleringsprogrammer som verktøy for arbeid med spenningskvalitet. Internt og via samarbeidspartnere har SINTEF også kontakt med sterke fagmiljøer rundt kraftsystemkomponenter som påvirker spenningskvalitet.

Laboratorier