Til hovedinnhold
Norsk English

Måling og problemløsning i elsystemet

Samfunnet har blitt stadig mer avhengig av stabil elektrisitetsforsyning der strømnettet og elektriske apparater/utstyr fungerer uten å forstyrre hverandre.

Kontaktperson

I tillegg til tradisjonelle problemstillinger rundt svake forsyningsnett og forstyrrende elektrisk utstyr gir energieffektivisering og fornybar produksjon av energi noen nye utfordringer for spenningskvaliteten. Økende bruk av kraftelektronikk og generelt bruk av mer avansert og sensitivt utstyr kan også forårsake høyfrekvente forstyrrelser som gjør at apparater ikke fungerer.

SINTEF Energi har de siste 30 årene vært engasjert i en rekke problemløsningsoppdrag, forskningsprosjekter, og som konsulent i arbeid relatert til spenningskvalitet. Dette inkluderer blant annet 3. parts verifikasjoner av spenningskvalitet, analyser og vurderinger av spenningskvalitet, forskning på hva som påvirker spenningskvalitet, forenklede planleggingskriterier og retningslinjer for forebyggende arbeid, retningslinjer for problemløsning, og utarbeidelse av løsninger for å bedre spenningskvalitet i enkeltinstallasjoner.

For å måle og analysere spenningskvalitet bruker SINTEF i dag noe av det mest avanserte spenningskvalitetsmåleutstyret tilgjengelig. Dette måler kontinuerlig strøm, spenning og en rekke spenningskvalitetsparametere med opp til 50 kHz samplingsrate, og sender og lagrer disse i en database. Over de siste 10 årene har dette ført til en omfattende måleseriedatabase som er en god informasjonskilde / referanseverk til nye måle- og problemløsningsoppdrag. SINTEF har også tilgang på laboratorier, som bl.a. brukes til å teste og måle på apparater, og god kjennskap til bruk av flere simuleringsprogrammer som også inkluderer egenutviklet og verdensledende analysefunksjonalitet.

SINTEF har lang erfaring og kompetanse gjennom over 30 år med både forskningsprosjekt og problemløsningsprosjekt på spenningskvalitet for norsk industri og norske nettselskap. Vi har også tilgang på ledende fagkompetanse på en rekke fagfelt innen kraftsystemkomponenter som påvirker spenningskvalitet, og samarbeider med noen av de verdensledende forskningsmiljøene på spenningskvalitet.