Til hovedinnhold
Norsk English

Håndbok spenningskvalitet

Håndbok Spenningskvalitet er laget gjennom et lengre samarbeid mellom SINTEF Energi og Energi Norge.

Kontaktperson

SINTEF Energi har gjennom flere tiår drevet med forskning og problemløsning innen spenningskvalitet, og har slik bygget opp lang og bred erfaring innenfor problemer knyttet til spenningskvalitet. Som et resultat av en rekke forskningsprosjekt med Energi Norge som oppdragsgiver, har erfaringene fra forskning på spenningskvalitet blitt knyttet sammen i en håndbok.

Målsetningen med håndboken er at den skal være et hjelpemiddel og verktøy som kan benyttes: 

  • Ved spenningskvalitetsutfordringer i nettet
  • For lettere å kunne drive problemløsning relatert til spenningskvalitet
  • Som hjelpemiddel for nettselskapene i håndteringen av kundeklager på spenningskvalitet

Målgruppen for håndboka er nettselskap, industribedrifter og andre som kan oppleve utfordringer knyttet til dårlig spenningskvalitet. Håndboken svarer bl.a. på følgende spørsmål:

  • Hva er spenningskvalitet?
  • Hva kan påvirke spenningskvaliteten?
  • Hvilke forskriftskrav og standarder må nettselskapene må forholde seg til?
  • Hvordan bør spenningskvaliteten måles og overvåkes?
  • Hvordan bør kundeklager på spenningskvalitet håndteres?

Den fjerde offisielle utgaven av håndboken (versjon 4 - april 2017) er den endelige versjonen som ble utarbeidet i forskningsprosjektet SPESNETT. Håndbok spenningskvalitet selges av Energi Norge, og kan bestilles på denne siden.

er kontaktperson hos Energi Norge.