Til hovedinnhold
Norsk English

SPESNETT - Spenningskvalitet i smarte nett

Prosjektet har utviklet en programvare for Automatisk HendelsesAnalyse.

Kontaktperson

Programmet foretar automatisk diagnostisering av hendelser i kraftnettet på grunnlag av kontinuerlige spenningsmålinger. Programmet vil bidra til å effektivisere årsaksanalyser/feilanalyser ved observasjon av spenningsforstyrrelser som skaper problemer for driften av nettet og for kunder. Programmet vil i tillegg gi data for statistiske analyser over ulike typer hendelser i kraftnettet.

Det er utviklet omfattende beskrivelser av hvordan Smart Strøm (AMS) kan benyttes til å overvåke tilstanden i lavspenningsnettet og effektisere driften og forbedre nettplanleggingen og kundeservicen. Beskrivelsene er også presentert for norske teknologileverandører for å bidra til nødvendig teknologiutvikling for å kunne operasjonalisere nyttepotensialet. Så godt som samtlige 2,9 millioner nye måler er nå kontrahert med spenningsmåling.

Det er gjennomført flere felttester av utfordrende elektriske apparater deriblant trefase jordvarmepumper, trefase kloakkpumper og enfase hurtiglading (7kW) av Tesla model S. Testene viser at flere enkeltprodukter vil skape forstyrrelser i mange norske lavspenningsnett der forstyrrelsene er større enn det som kan anses å være akseptabelt.

Det er sluttført en rapport på utfordrende elektriske apparater (UEA)som har bidratt vesentlig til bevisstgjøring om sammenhengen mellom nett- og apparat egenskaper, samt gitt anbefalinger til nettstyrke for både IT- og TN nett.

Det er laget en veileder på utfordrende elektriske apparater for elektroinstallatører. Formålet er at veilederens innhold kan inkluderes primært i installatørenes planlegging av kunders lavspenningsinstallasjoner og bidra til at det ikke brukes utstyr som unødvendig forårsaker forringet spenningskvalitet for kunden eller i nettet.

Det er utført simuleringer på ulik penetrasjon av solcelleanlegg i lavspenningsnett. Simuleringene vil være viktig bidrag i nettplanleggingen.

Det er laget en omfattende elektronisk håndbok for nettselskap og konsulenter inneholdende teori, veiledning og anbefalinger med hensyn til rasjonell håndtering av spenningskvalitet i nettplanlegging, hendelsesanalyse og kundeservice.

Les også: NVE - Bedre kunnskap om spenningskvaliteten i lavspentnettet

Prosjekteier: EnergiNorge


Dette er et IPN-prosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) finansiert av Norges Forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2017

Utforsk fagområdene