Til hovedinnhold
Norsk English

Smart Building Hub

E-infrastruktur for energifleksible og sunne bygg

Kontaktperson

Smart Building Hub (SBHUB) er en e-infrastruktur som skal gjøre detaljerte data fra bygninger tilgjengelige for forskning og utvikling. Det vil ha stor betydning for utviklingen av smarte byer og nullutslippsområder å lagre, organisere og gjøre data tilgjengelig for tverrfaglig analyse, forskning og innovasjon.

For å bygge bro mellom FoU på energieffektive og fleksible bygninger på den ene siden, og FoU på smart grids på den andre siden, er det nødvendig å ha detaljerte målinger med timesoppløsning (eller lavere) av elektrisitet, varme, lokal energiproduksjon og inneklimaparametere.

Foreløpig finnes det ingen infrastruktur i Norge som gir forskere og utviklere tilgang til disse dataene på en godt organisert måte. Dette vil Smart Building Hub løse, og da kan vi få bedre innsikt i og forståelse av hvordan bygninger kan bidra til at fornybarsamfunnet realiseres samtidig som de skal være helsefremmede å oppholde seg i.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2032