Til hovedinnhold
Norsk English

Slik lager vi klimanøytrale og smarte byer

En smart by bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og jobbe, og til å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet. Dette kan vi få til ved å utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og redusere klima- og miljøproblemer i byene. Illustrasjon: Shutterstock

Skal vi lykkes med å stanse klimaendringene, må byene gå foran.

For å redusere klimagassutslippene må vi bo, jobbe og reise på nye måter. SINTEF tar i bruk hele den tverrfaglige kompetansen vi har, og samarbeider med offentlige og private virksomheter for å finne løsninger.

Vi må satse på byene

I Europa bor 75% av befolkningen i byer, og byene står dermed for mye av forurensningen. Men problemet er ikke fortetting, tvert i mot, jo lavere befolkningstettehet, desto mer energi brukes på elektrisitet og transport per hode. Det betyr at CO₂-utslipp per hode synker når befolkningstettheten stiger.

Når vi reduserer klimagassutslipp fra byene, må vi samtidig sørge for at innbyggerne får renere luft, tryggere transport og mindre trafikk og støy.

Hva er en smart by

Vi må skape byer som setter innbyggerne i sentrum og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder og samskaping. 

Vi skal utvikle løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder på en bærekraftig måte. Det innebærer blant annet energieffektivisering av bygninger og nabolag, utvikling av digital plattform for verdiøkning av bygninger, datadrevet anleggsplass og digitale verktøy for klimatilpasning. Målet er riktig energi- og effektbruk, godt inneklima, redusert klimagassutslipp og bygg og infrastruktur som tåler det været de utsettes for. Arkitektur og byplanlegging skal også fremme sosial bærekraft.

Vi skal utvikle smart transport med lavt klimagassutslipp. Det inkluderer knutepunktutvikling, bylogistikk og automatisert kollektivtransport.

Vi kan ikke sløse med energien, og byene trenger energisystemer som er pålitelige, miljøvennlige og kostnadseffektive.

Vi skal ta vare på naturmangfoldet og legge til rette for sirkulær økonomi.

Om smarte byer

EU satser stort på byene, og har en egen 'EU-Mission' hvor målet blant annet er 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030.

Regjeringen.no: En definisjon på en smart by er at byen bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og jobbe. å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

FNs bærekraftsmål nr 11 om bærekraftige byer og tettsteder: Vi må lage bærekraftige byer som gir tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og ikke sløse med ressursene.

Kontaktperson

Her er noen av SINTEFs prosjekter om smarte byer

ARV

ARV

Start:
Slutt:

Climate positive circular communities

Klima 2050

Klima 2050

Start:
Slutt:

Klima 2050 utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Start:
Slutt:

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og...

Podkast

Deling av data

Data i store mengder gjør at kommuner kan finne sammenhenger og legge gode planer for innbyggere og næringsliv. Men selv om de har data, er det ikke sikkert de klarer å bruke dem. Severin Sadjina deler eksempler på hvordan data kan brukes på tvers av sektorer og hvordan møter mellom mennesker er avgjørende for å bruke data smart.

Lytt til podkasten: Deling av data

Grønn konkurransekraft 

Globale klimaendringer fører til lokale miljøutfordringer og stiller store krav til omstilling av samfunnet de nærmeste årene. I denne episoden får du høre Marie Bysveen fra SINTEF og Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune fortelle om hvordan de har samarbeidet for å omsette ambisjoner til konkrete mål.

Lytt til podkasten: Grønn konkuransekraft

Bærekraftig samfunnsplanlegging

Bærekraft består av tre pilarer. Likevel snakker vi mest om økonomi og miljø. Men en billig løsning er ikke nødvendigvis god for miljøet, og en miljøvennlig løsning er ikke alltid den beste for de som skal bruke den. Den siste pilaren er sosial bærekraft, og Judith Thomsen forteller hvordan kommuner og utbyggere kan sette innbyggerne i sentrum når de planlegger områder og nabolag.

Lytt til podkasten: Bærekraftig samfunnsplanlegging