Til hovedinnhold
Norsk English

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø).

Norges første hydrogenlastebil. Bilde av ASKOs hydrogenlastebil levert av Scania utenfor ASKOs distribusjonssenter i Trondheim.

Forskningssenteret bidrar til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for transport. Det er også et sterkt fokus på utdanning av doktorgrads- og postdoktorgradstipendiater.

Fokusområdene for forskningen er:

  1. Nye materialer og prosesser for industrielle nisjemarkeder for batteri og hydrogen
  2. Batteri- og hydrogenkomponenter og -teknologier for eksportrettede produkter
  3. Batteri- og hydrogensystemer for applikasjon i eksisterende og nye transportmarkeder (vei, bane og sjø), med et spesielt fokus på maritime applikasjoner
  4. Nye systemløsninger og tjenester, med fokus på bærekraftige og tekno-økonomiske farbare veier mot nullutslipp i transportsektoren

Forskningspartnere er IFE (vert), SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSn), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Der er også etablert formelle samarbeidsavtaler med fire utenlandske universiteter: RWTH Universitet i Aachen (Tyskland), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitet i California Davis (USA) og Universitet i Genova (Italia). Institutt for energiteknikk (IFE) ved Kjeller er vertskap for FME MoZEES.

Brukerpartnere i MoZEES-senteret inkluderer 26 bedrifter fra privat næringsliv og industri, fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper som Elkem, Johnson Matthey, SAFT, ABB, Statkraft, Hydro og NEL. Store norske selskaper og organisasjoner med ansvar for transportvirksomhet på vei, bane og sjø deltar også i senteret, som f.eks., busselskapet Unibuss, og varedistribusjonsselskapet ASKO.

Offentlige partnere er Akershus Fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune, Enova, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Oslo Havn og Kystverket.

SINTEF har lederskapet for forskningsaktiviteten på hydrogen og bidrar med forskning langs hele verdikjeden med forskning på batterier, brenselceller, elektrolysører, implementering av systemløsninger i nye transportløsninger samt policy og teknisk-økonomiske analyser.

Mer informasjon finnes på MoZEES hjemmesider: www.mozees.no 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2024