Til hovedinnhold
Norsk English

Distribuert elproduksjon og plusskunder

Distribuert produksjon er lokal produksjon i distribusjonsnettet.

Kontaktperson

Karakteristisk for distribuert produksjon (også kalt DG, Distributed Generation) er at kraftverkene har små ytelser i forhold til konvensjonelle kraftverk. Vannkraftverk mellom 100 kW og 5 MW (og noen ganger opp til 10 MW), blir ofte betegnet småkraft.

Elektrisitetsproduksjonen har hovedsakelig til nå kommet fra store kraftverk. Utbygging av mer fornybar energi øker andelen mindre produksjonsanlegg. Slike anlegg kobles gjerne til fordelingsnettet, og til og med på kundenivå. En kunde med solcellepanel montert på taket, og som i enkelte timer leverer strøm inn på nettet, betegnes som en plusskunde.

Økt omfang av distribuert produksjon og kraftflyt både til og fra kunden, medfører tekniske utfordringer som trenger større fokus i forhold til bl.a. system- og spenningsstabilitet, tilknytningsvilkår, planlegging og drift av distribusjonsnettet.

SINTEF Energi har gjennom tidligere og pågående prosjekter etablert kompetanse vedrørende distribuert produksjon – både for små vannkraftverk og helt ned til enkeltkunder (plusskunder).

SINTEF Energi har arbeidet med å utforme en beste praksis for tilknytning av småkraftverk. Det har blitt forsket på alternativer til nettforsterkning ved tilknytning av ny produksjon, for å redusere behovet for kostbare og ressurskrevende nettforsterkninger. Det har spesielt blitt fokusert på spenningsregulering ved bruk av spenningsregulator i småkraftverkene, trinnkobler i krafttransformator, og samspillet mellom disse. I forbindelse med de nye kravene i Network codes til transient stabilitet i småkraftverk, forskes det også på testing av transient stabilitet i småkraftverk med SINTEF Energi's mobile kortslutningslaboratorium, DIP LAB.

Plusskunder er et forholdsvis nytt begrep i distribusjonsnettet, og mye av forskning har derfor fokusert på å bidra til økt kunnskap til bransjen, for å sikre en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet. Dette inkluderer bl.a. tilknytningskrav for plusskunder, etablere metodikk for av forbruks- og produksjonsprofiler for plusskunder og hvordan nettselskap skal ta høyde for plusskunder i planlegging av eksisterende og nye distribusjonsnett.

Plusskunder og solcellepanel er også viktige ressurser for resten av kraftsystemet, spesielt relatert til hvordan fleksibilitet i forbruk og introduksjon av energilager kan bidra til balansering av distribuert produksjon, og for å sikre forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i distribusjonsnettet.

Relevante prosjekter:

  • FlexNett - Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett