Til hovedinnhold
Norsk English

Energilagring, systemintegrering og ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur og energilagring i batterier er en forutsetning for rask omstilling av samfunnet til grønn energi og lavere CO2-utslipp, og blir en viktig del av fremtidens energisystem. I SINTEF forsker vi på oppdrag fra både privat næringsliv og offentlig sektor for å utvikle fremtidens bærekraftige batteri- og ladeinfrastruktur.

I lang tid har hovedfokus for batterier vært på bærbar elektronikk og mobilitet, for eksempel elbilbatterier. De siste årene har derimot interessen økt for integrasjon av batterier i strømnettet eller som mellomlagring for fornybare kilder som solceller og vindmøller.

Med en generell trend av økende elektrifisering i samfunnet, vil dagens strømnett slite med å håndtere topplaster som er forbundet med ladding av biler, skip, småbåter, tog, etter hvert fly, og annen batteridrevet elektronikk. Ved å integrere batterier i energisystemet er det mulig å forskyve energibruk, kutte topplaster i nettet, de kan benyttes til frekvensregulering og de vil gjøre det mer gunstig å bruke sol- og vindkraft til blant annet energiintensiv industri, fordi vi kan lagre energien fra solstrålene og vindkastene til vi trenger de.

Men batterier alene er ikke nok om vi skal kunne utnytte potensialet som ligger i elektrifisering. Da må vi også ha god nok ladeinfrastruktur på plass, både for biler, båter og fly.

I SINTEF jobber vi med utvikling av nye løsninger for alt fra batterimoduler og større batterisystemer, inkludert batteristyring og kjøling, til nye ladesystemer. Sirkulærøkonomi og bærekraft (for eksempel gjenbruk og resirkulering av eldre batterier) er også en gjennomgående rød tråd i all forskning vi gjør på energilagring, systemintegrering og ladeinfrastruktur.   

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Batteristyringssystemer (battery management systems – BMS)
 • Gjenbruk av batterier fra biler og ferger samt resirkulering av grafitt
 • Integrasjon av batterier i større systemer (inkludert høy spenning over 1000 V), både for stasjonære og mobile anvendelser
 • Ladeinfrastruktur
 • Kjølesystemer for batteri
 • Utvikle komponenter til høyspenningsanvendelser
 • Livssyklus- og materialflytanalyser (LCA og MFA)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Videreutvikle materialer og produksjonsprosesser i samarbeid med industrien
 • Teste battericeller og moduler og evaluere egenskaper, degradering og levetid
 • Integrere batterier i energisystemer, inkludert simuleringer og eksperimentell testing
 • Utvikle ladesystemer for mobilitet, inkludert trådløs lading
 • Utvikle modeller for integrerte energisystemer
 • Utvikle kontroll- og styringssystemer for batterier og større energisystemer
 • Kjøleteknologi for større batterisystemer

Hvem gjør vi dette for?

 • Battericelleprodusenter
 • Produsenter av batterimoduler og -pakker
 • Energi- og nettselskaper
 • Sluttbrukere innen maritim næring (i.e. skipsverft, rederier)
 • Sluttbrukere innen både offentlig og privat sektor (i.e. fylkeskommuner, kommuner, byggefirma, eiendomsselskaper, havner)

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Relevante prosjekt:

BaSS - Batteri som spenningsstøtte

BaSS - Batteri som spenningsstøtte

Start:
Slutt:

BaSS har som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. Flere ulike tjenester for spenningsstøtte kan være aktuelle i...

CINELDI

CINELDI

Start:
Slutt:

Centre for intelligent electricity distribution - to empower the future Smart Grid.

ElMar - Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

ElMar - Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Start:
Slutt:

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og...