Til hovedinnhold
Norsk English

Fleksible løsninger for energilagring ved Tiller VGS

Prosjektet er en konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Kontaktperson

Utredningen skulle gjøres for Tiller videregående skole hvor det er planlagt både nybygg og renovasjon av eksisterende bygg.

I denne sammenheng skulle det installeres solceller på taket, og konseptutredningen dreide seg først og fremst om et energilagingssystem for å øke potensialet fra disse solcellene samt å redusere effekttopper både fra strøm- og fjernvarmenettet. 

Det skulle utredes innovative konsepter på både varmelagring i faseendringsmaterialer (PCM), og elektrokjemisk lagring i nye Li-ionbatterier, brukte el-bilbatterier og saltvannsbatterier.

Konseptet krever et avansert energistyringssystem, særlig når det dreier seg om lokal energiproduksjon, energilagring i flere former og energibruk fra både fjernvarme og elektrisitet fra nettet.

Prosjektet ville utrede krav og anbefalinger til et slikt energisystem. Konseptutredningen skulle oppnå en kartlegging av hvilken teknologi eller kombinasjon av teknologier som egner seg best, både med hensyn til ytelse, pris, størrelse og HMS. Reduksjon i CO2-utslipp vil også blitt tatt med i vurderingen.

Partnere i prosjektet:

Prosjektet er finansiert av: Enova og Trøndelag Fylkeskommune

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene