Til hovedinnhold

ElMar - Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

ElMar - Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt.

Trondheim havn
Trondheim havn

Tilgangen på attraktive landstrøms- og ladestrømsanlegg er sentral for å nå målene for reduksjon av utslipp fra maritim transport. Utbyggingen er i gang, men utnyttelses­graden er lav. Dette er delvis grunnet en ikke optimert bruk av tilgjengelig effekt og energi, og delvis grunnet usikkerhet ved tekniske løsninger.

ElMar skal undersøke hvordan integrerte energisystemer og nye forretnings­modeller kan gjøre det attraktivt å bygge ut, drifte og benytte landstrøms- og ladestrømsanlegg. Videre skal ElMar bryte ned tekniske barrierer gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene.

Ved å samle aktører fra hele verdikjeden, skal prosjektet bidra til at elektrifiseringen av maritim transport skjer på en helhetlig måte, der behovene til ulike aktører blir ivaretatt.

Prosjektet er inndelt i fem hovedaktiviteter knyttet til: 

  • integrerte energisystemer
  • komponentpåkjenninger
  • forretningsmodeller
  • case-studier
  • prosjektledelse og kommunikasjon

Prosjektet vektlegger innovasjon og kunnskapsutvikling i maritim næring. Tilnærmingen i ElMar er tverrfaglig og innovasjonene inkluderer nye planleggingsverktøy, nye tekniske løsninger og nye forretningsmodeller. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.

Prosjekteier: Trondheim havn

Partnerne:
Havner/forsyningsbaser:

Nettselskap:

Energiselskap og landstrømselskap:

Rederier:

Utstyrsleverandør:  Cathwell

Andre:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet støttet av Norges Forskningsråd.


 

Publisert onsdag 22. januar 2020
405 51 236

Prosjektvarighet

2020 - 2023