Til hovedinnhold

eNeuron - Green Energy Hubs for Local Integrated Energy Communities Optimization

eNeuron - Green Energy Hubs for Local Integrated Energy Communities Optimization

Prosjektets hovedmål er å utvikle innovative verktøy for optimering av design og drift av lokale energisamfunn (LEC) som integrerer distribuerte energiressurser samt ulike energibærere i forskjellige skalaer.

Prosjektet skal koordineres av ENEA (IT) og omfatter sytten partnere fra Europeiske land, deriblant Skagerak Nett AS som vert for en pilotstudie på sitt PV-anlegg "Skagerak Energilab".

Søknaden ble utviklet i regi av EERA Joint Program Smart Grids samarbeidet.

Prosjektet er i regi av H2020 Call LC-SC3-ES-3 "Integrated local energy systems" (Energy Islands).

Prosjektpartnere:

Publisert mandag 2. november 2020
Forsker
930 71 718

Prosjektvarighet

2020 - 2024