Til hovedinnhold
Norsk English

Li-ion batterier

For en effektiv elektrifisering av samfunnet, spesielt innenfor transportsektoren, er pålitelige og sikre batterier med lang levetid og høy energitetthet viktig. Litium-ione batterier, som har revolusjonert elbilmarkedet og gjort det mulig med lange rekkevidder, er dominerende for dette formålet.

Kontaktperson

SINTEF sine laboratorier er utstyrt med moderne instrumenter for elektrodeproduksjon, battericellemontering og elektrokjemisk karakterisering med et stadig økende antall testkanaler 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Evaluere nye materialer fra produsenter for bruk i batterier 
 • Videreutvikle materialer og produksjonsprosesser i samarbeid med industrien 
 • Teste battericeller og moduler og evaluere egenskaper, degradering og levetid 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Materialleverandører 
 • Battericelleprodusenter 
 • Produsenter av batterimoduler og -pakker 

SINTEF jobber I områdene: 

Materialvalidering 

 • Optimalisering av batterielektroder med hensyn til mengde av aktive materialer, bindemidler, additiver, porøsitet, tortuositet, og kapasitet per overflate og volumen.  
 • Kapasitet, levetid og ytelse  

Design og forbedring av aktive materialer og elektrodestrukturer 

 • Høyenergikatoder 
 • Legerings og reaksjonsanoder  

Utvikling av avanserte elektrolytter 

 • Høyspentelktrolytter væskebasert 
 • Polymer og kerambaserte faststoffelektrolytter  

Øvrige bestanddeler 

 • Funksjonelle polymere bindemidler med skadebegrensende funksjoner  
 • Funksjonelle separatorer 

Utforsk fagområdene