Til hovedinnhold
Norsk English

SIBERIA - Sodium ion batteries for stationary applications in challenging environment

SIBERIA har til hensikt å utvikle helt fluorfrie Na-ion- som alternativ batteriteknologi for stasjonær lagring.

Kontaktperson

SIBERIA er et "unge forskertalenter"-prosjekt ledet av SINTEF. Kjernen i konseptet er et rimelig batteri som er skreddersydd for stasjonær lagring i nordiske klimaer. God ytelse ved lave temperaturer kan minimere eller til og med eliminere behovet for aktiv termisk styring. Kombinert med vannbasert prosessering og fluorfrie komponenter, reduseres miljøpåvirkningen på alle livssyklustrinn.

Kjernen i prosjektet er utviklingen av helt nye elektrolytter basert på blanding av ulike løsningsmiddelklasser med fluorfrie svakt koordinerende natriumsalter. Disse saltene vil i stor grad bli syntetisert internt i prosjektet, på grunn av deres manglende kommersielle tilgjengelighet. De utviklede elektrolyttene vil bli grundig karakterisert for deres elektrokjemiske ytelse og kompatibilitet med miljøvennlige jern baserte prøyssisk blå katoder, ved temperaturer ned til -20 °C.

Prosjektet vil avsluttes med demonstrasjon og full karakterisering av celler med lang levetid som opererer i henhold til ladnings-/utladningsprofiler som er passende for stasjonære lagringsapplikasjoner i nordiske miljøer. Effektiviteten av konseptet vil bli bestemt gjennom en livssyklusanalyse (LCA) som utføres parallelt med eksperimentarbeidet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2023 - 31.03.2027

Utforsk fagområdene