Til hovedinnhold
Norsk English

ZesOpt

ZesOpt-modellen muliggjør optimalisering av design og drift av batteri- og hydrogen-elektriske energisystemer på skip, men også for bruk i andre transportformer.

Kontaktperson

Optimaliseringen gjøres med hensyn til lavest TCO (total cost of ownership, totale eierkostnader) for et valgt tidsperspektiv.

Modellene tar hensyn til kjørerute og driftsprofil, rutetabell, tilgang til strømnettet for batterilading og hydrogenproduksjon samt hydrogenfylling.

Modellresultatene består av optimal dimensjonering av komponenter i energisystemet (batteri og/eller brenselcellestørrelse), hydrogenlagring om bord, nødvendig lading og hydrogeninfrastruktur samt degradering av systemet og/eller komponenter.

Se mere om programvaren ZesOpt

Utforsk fagområdene