Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn anleggssektor

Anleggssektoren er helt sentral for at Norge skal sine klimamål for 2030 og 2050. Nettverket Grønn Anleggssektor vil sikre sektorens konkurransekraft i en grønn og fossilfri framtid.

Kontaktpersoner

Nettverket startet i 2017, og alle aktører tilknyttet anleggssektoren kan delta. Nettverkets mål er å:

  • Øke grønn innovasjon og verdiskapning i anleggssektoren
  • Finne realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir målbar effekt
  • Skape nye FoU-prosjekter som fremmer grønne løsninger
  • Styrke konkurransekraften for den enkelte partner
  • Øke felles forståelse av utfordringer og muligheter mellom offentlig og privat sektor
  • Etablere felles veikart for grønn anleggssektor

Nettverket fikk støtte av Forskningsrådet fram til 2020, og har siden blitt finansiert av medlemmene.

Pierre H. Schmidt-Melbye i SINTEF forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.
Pierre H. Schmidt-Melbye i SINTEF forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.

 

Foto: Statnett

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017