Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn anleggssektor

Nettverket Grønn Anleggssektor vil sikre sektorens konkurransekraft i en grønn og fossilfri framtid.

Kontaktpersoner

Nettverket har som mål å:

  • Øke grønn innovasjon og verdiskapning i anleggssektoren
  • Finne realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir målbar effekt
  • Skape nye FoU-prosjekter som fremmer grønne løsninger
  • Styrke konkurransekraften for den enkelte partner
  • Øke felles forståelse av utfordringer og muligheter mellom offentlig og privat sektor
  • Etablere felles veikart for grønn anleggssektor

     

Pierre H. Schmidt-Melbye i SINTEF forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.
Pierre H. Schmidt-Melbye i SINTEF forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.

 Alle aktører tilknyttet anleggssektoren kan delta i nettverket.

Slik melder du bedriften din inn i nettverket

Til nettverkets hjemmeside

Foto: Statnett

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017