Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær masseforvaltning

Vi skal utvikle en digital tjenesteplattform for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinmasser i bygg- og anleggsnæringen.

Kontaktperson

Vi skal utvikle systemer og teknikker for smartere og raskere kartlegging og sortering av masser. Da blir det lettere å fordele masser til ulike fomål og prosjekter. 

Vi vil også utvikle teknologi for kommunikasjon og planlegging i hele verdikjeden. Det vil gi en bedre masseforvaltning på prosjekt-, reigonalt og nasjonalt nivå.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024