Til hovedinnhold
Norsk English

Mineraler og råmaterialers utnyttelse

Innenfor mineraler og råmaterialer arbeider SINTEF med råstoffkvalitet, karakterisering, prosessering og metallurgisk/kjemiske egenskaper. Moderne utstyr og laboratorium er tilgjengelig til støtte for forskningsoppgaver.

Moderne samfunn er fullstendig avhengig av mineraler og råmaterialer for økt velferd og utvikling. Vurderinger som er gjennomført legger til grunn et stort potensiale for økt utnyttelse og verdiskaping fra eksisterende mineralske råstoffer.

Mineraler og råmaterialers egenskaper og kvalitet bestemmer i stor grad muligheter for videreforedling til kommersielle produkter.

Vår kompetanse dekker følgende områder:

  • Karakterisering og kvalitetstesting
  • Prosessering
  • Alternativ utnyttelse av overskuddsmaterialer
  • Miljø og samfunn

For mer informasjon, last ned vår brosjyre om Mineralkompetanse i SINTEF