Til hovedinnhold
Norsk English

Ana Maria Martinez

Seniorforsker

Utdanning

1999 PhD i kjemi fra universitet i Valladolid, Spania

Kompetanse og fagområder

Hoved kompetanse (mer enn 20 år) innom kjemiske og elektrokjemiske prosesser i salt smelter (klorider, fluorider, ioniske væsker). Mer enn 10 -års erfaring med utvikling av innovative og miljøvennlige prosesser for gjenvinning kritiske kritiske materialer fra avfall strømmer (slutt produkter og biprodukter) helt til verdifulle metaller, i.e., sjeldne jordarter, materialer fra avfall strømmer (slutt produkter og biprodukter) helt til verdifulle metaller, i.e., sjeldne jordarter, magnesium, titan, edel metaller, scandium, tantal, niob, wolfram, m. Hun er for tiden involvert i flere EU- og nasjonale finansierte prosjekter om dette emnet. Hun er medforfatter av mer enn 50 paper i internasjonale journaler i internasjonale journaler med referee, 2 patenter om gjenvinning av sjeldne jordarter fra avfall strømmer (EP3315634, EP3339480) og har vært med veileder av flere PhD kandidater og MSc ved NTNU.

Fagområder

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 12
Trondheim