Til hovedinnhold
Norsk English

PLATIRUS – Gjenvinning av platinagruppemetaller fra sekundære kilder

Hovedmålet i PLATIRUS-prosjektet er å redusere det europeiske underskuddet på Platinagruppemetallene (PGM), med å oppskalere til industri-relevant nivå en ny kostnadseffektiv og miniatyrisert utvinningsprosess. Platinagruppemetallene omfatter 6 meget like elementer sett fra et kjemisk synspunkt: ruthenium (Ru), rhodium (Rh), palladium (Pd), iridium (Ir), osmium (Os) og platina (Pt). PGM er blant elementene det er mest knapphet på i jordskorpen, og er klassifisert av EU som kritiske råmaterialer (CRMs). Pt er det kommersielt sett viktigste av alle PGM, og anvendes i alt fra smykker til bilindustrien og elektronikk.

Kontaktperson

Europa er regionen med høyest etterspørsel av PGM i verden. Det ble anslått at mer enn 21% av den globale etterspørselen i 2013 var knyttet til det europeiske markedet. Hvis en ser på katalysatorer for bil alene, beregnet til å utgjøre 41% av EUs PGM-bruk i 2014, er Europa verdens største forbruker av PGM med en årlig etterspørsel på 40 tonn Pt (til en verdi av 1137 MEUR).

Per i dag, er tilgangen på PGM gitt for det meste av primærkilder (72%) og total mengde av PGM, som kommer fra både gruver (primære) og resirkulerte (sekundære) produkter, kan ikke møte den globale etterspørselen. Det nåværende underskuddet på ca. 20 tonn mellom tilgang og etterspørsel av Pt er også forventet å vokse i årene som kommer på grunn av bil-utslipps lovgivning som blir mer og mer restriktiv, og fordi det ikke er mulig å bruke andre elementer enn PGM i bil-katalysatorer. Dessuten er de store leverandørene plassert langt fra de regionene med høyere etterspørsel, og kan ikke anses som stabil og pålitelig av politiske grunner.

Hovedmålet i PLATIRUS-prosjektet er å redusere det europeiske underskuddet på PGM, med å oppskalere til industri-relevant nivå en ny kostnadseffektiv og miniatyrisert PGM utvinnings prosess. De sekundære råmaterialene vil være bil katalysatorer, elektronisk avfall (WEEE) og avgangsmasser og slagg fra nikkel og kobber smelteverk. Dette vil åpne opp for et viktig område for alternative kilder til disse kritiske råmaterialene, med potensial til å erstatte en stor mengde primær-kilder som blir mer og mer begrenset i Europa.

For første gang vil fem av de store forskningssentrene i Europa samarbeide om å utvikle og finjustere de mest avanserte utvinningsprosesser for PGM. Denne felles innsatsen vil føre til en unik utveksling av kunnskap og beste praksis mellom forskere over hele Europa, med sikte på valg av resirkuleringsprosessen og utarbeidelse av "Blueprint Process Design" som vil legge grunnlaget for en ny PGM forsyningskjede i EU.

To primære og sekundære materialprodusenter med en konsolidert forretningsmodell vil gjennomføre validering av innovative utvinningsprosesser i et industrielt relevant miljø ved å installere og teste dem, og benchmarking med nåværende utvinningsprosesser. Et resirkuleringsselskap vil gi en link til markedsintroduksjon ved å produsere bil-katalysatorer med gjenvunnet materiale oppnådd ved PLATIRUS teknologien. To store bil-selskaper vil validere materialet produsert med den nye gjenvinningsprosessen, samtidig som de vil sikre sluttbrukerindustri-drevne verdikjeder for de gjenvunnet PGM materialene.

Et spesialisert konsulentselskap vil gjøre en økonomisk og miljømessig vurdering av hele prosessen ved å fullføre en livssyklusanalyse (LCA). Videre vil PLATIRUS-prosjektet knyttes til europeiske og ikke-europeiske relevante stakeholdere, forskning og industri, med en solid formidlings-, kommunikasjons- og utnyttelses plan.

I tillegg til å lede forskningsarbeidet knyttet til utvinningsteknologier, vil SINTEF utvikle innovative gjenvinningsmetoder basert på høytemperatur-elektrolyse i lab skala. SINTEF vil også være involvert i aktivitetene rettet mot å forberede grunnen for den industrielle validering av utvalgte gjenvinningsteknologier som skal utføres av Johnson Matthey.

PLATIRUS konsortium har 12 partnere (forsknings institutter, bedrifter og SMB) fra 10 EU land:

  • Spania: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, koordinator.
  • Hellas: MONOLITHOS KATALITES KE ANAKIKLOSI ETAIREIA PERIORISMENIS EVTHINIS
  • Østerrike: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
  • Finland: BOLIDEN HARJAVALTA OY
  • Italia: CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
  • Tyrkia: FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI
  • Norge: STIFTELSEN SINTEF (SINTEF)
  • England: JOHNSON MATTHEY PLC, Env-Aqua Solutions Ltd
  • Belgia: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., PNO INNOVATION

Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 730224. EU webside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2016 - 31.10.2020