Til hovedinnhold
Norsk English

REEPRODUCE - Demontering og resirkulering av sjeldne jordartsmetaller fra slutt-produkter for den europeiske grønne skifte.

For å oppnå Europas klimanøytrale mål er vi avhenge av vår evne til å utvikle rene energi- og mobilitetsløsninger på den mest bærekraftige måten.

Kontaktperson

Europas ambisiøse energi- og klimamål er sterkt avhengig av kritiske råvarer som REEs. Den største sluttbrukeren av REEs er permanentmagnet-industrien som produserer magneter til elektrisk mobilitet og fornybar energiteknologi. Veksten i disse strategiske sektorene frem til 2050 forventes å øke etterspørselen etter Neodym (Nd) og Dysprosium (Dy) med henholdsvis ~4 og ~12 ganger. Imidlertid er Europa 100 % avhengig av REE-import, og det er ingen markedsklare erstatninger. Til tross for at betydelige mengder slutt-produkter som inneholder REE-baserte magneter samles inn i Europa, finnes ingen industriell resirkuleringsprosess, og derfor går de tapt nedstrøms.

For å møte denne utfordringen, tar REEPRODUCE-prosjektet sikte på å etablere, for første gang, en fleksibel og komplett europeisk REEs-resirkuleringsverdikjede i industriell skala. Utvinningen av REE , skal kunne konkurrere med Kinas primærproduksjon med hensyn på kostnader (minst. 25 % billigere), og samtidig foregå med bruk av miljøvennlige, bærekraftige teknologier. REEPRODUCE vil utnytte kunnskap oppnådd i tidligere prosjekter og har som mål å løse alle gjenværende tekniske utfordringer langs hele verdikjeden. Dette trengs for å konstruere piloter som kan produsere 70 tonn PMs per år fra en rekke slutt-produkter som bærer Nd-baserte magneter.

SINTEF koordinerer gjennomføringen av hele prosjektet og har en nøkkelrolle i utviklingen av høytemperaturelektrolysepiloten som skal produsere de sjeldne jordartslegeringene som trengs for å lage magneter.

Partnere

15 partnere fra 8 EU-land, store (7), små og mellomstore bedrifter (4), forsknings-organisasjoner (4), som til sammen dekker hele verdikjeden for resirkulering av sjeldne jordartsmetaller i Europa:

 • SINTEF AS, Norge, koordinator

 • INDUMETAL RECYCLING SA, Spania
 • REVAC AS, Norge
 • EUREGIO RECYCLING BELGIUM BV, Belgia
 • HYDROMETAL SA, Belgia
 • MAGNETI LJUBLJANA DD, Slovenia
 • ELKEM AS, Norge
 • BRONNEBERG BV, Nederland
 • DISKUS POLSKA SP ZOO, Polen
 • PNO INNOVATION, Belgia
 • TORATECNICA SLU - SENSE2SORT, Spania
 • Inovertis-A3i, Frankrike
 • FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG, Tyskland
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spania
 • ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT, Spania

Dette prosjektet har fått økonomisk støtte fra EU under GA nr.  101057733.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026