Til hovedinnhold
Norsk English

Ion4Raw – Ionometallurgi av primære kilder for forbedret utvinning av råmaterialer

Ion4Raw-prosjektet foreslår en energi-, material- og kostnadseffektiv innovativ mineral-opprednings teknologi for å gjenvinne bi-produkter fra primære kilder ved hjelp av ioniske væsker som Deep Eutectic Solvent (DES) og avansert gjenvinning ved elektrolyse i ett trinn.

Kontaktperson

Copyright: Shutterstock

Den langsiktige tilgjengeligheten av mineralressurser er en av samfunnets pilarer, både som grunnlag for teknologiske og økonomiske aktiviteter og for å håndtere menneskeskapte miljøpåvirkninger. Dette gjelder også metaller som vanligvis ikke utgjør hovedproduktet fra gruver, som for eksempel kobber eller jern, men som i stedet blir gjenvunnet som bi-produkter under behandlingen av malmen.

Det er økende bekymringer til tilgangsgraden til noen av disse bi-produktmetallene. Noen av årsakene er:

 • Mange av disse metallene utvinnes bare fra et begrenset antall geopolitisk konsentrerte malmforekomster.
 • Ekstremt lave gjenvinningsgrader (<1%) gjør at tilgangen ikke kan respondere på raske endringer i etterspørselen, noe som introduserer et nytt element av forsyningsrisiko for moderne teknologiske applikasjoner som bruker dem.
 • Når et metall utvinnes i stor grad eller fullstendig som et bi-produkt, er produksjonskapasiteten ofte ikke i stand til å svare raskt på hurtige endringer i forbrukstrender. Et resultat av dette kan prisen variere mye.
 • For mange bi-produktmetaller eksisterer det verken pålitelige estimater av malmreserver og/eller mineralressurser, eller kostnadseffektive teknologier for å gjenvinne dem uten å påvirke produksjon av hovedproduktet.

Prosjektet foreslår en felles utvinning av bi-produkter fra primære kilder som tilhører Cu-Ag-Au-gruppen. De fleste av bi-produktelementene i målgruppa er kritiske råvarer som vismut (Bi), germanium (Ge), indium (In), kobolt (Co), platina (Pt) og antimon (Sb). Hovedproduktmetaller som er med, for eksempel kobber (Cu), sølv (Ag) og gull (Au), kan også utvinnes ved denne prosessen. Fleksibiliteten i prosessen (som skal demonstreres i TRL 5 ved en prototype) øker potensialet for at dette blir en solid og systematisk produksjonsløsning, med gode muligheter for markedspenetrasjon. For å oppnå denne solide og systematiske produksjonsløsningen, vil en omfattende kartlegging av bi-produktpotensial bli utført for å koble opp Ion4Raw-prosessen med andre egnede ressurser.

Ion4Raw-prosjektet har et lovende forretningskonsept, siden det vil la gruve- og mineralutvinningsbedrifter få nytte av gevinstene som ligger i bi-produktene fullt ut, ved at de kan gjenvinne dem i sine egne anlegg. Slik vil prosjektet bidra til å utnytte det fulle ressurspotensialet vi har i Europa ved å utvinne ressurser fra nye og ubrukte kilder og bygge opp et reservelager.

SINTEF bidrar med undersøkelser av utvinning av verdifulle elementer fra DES-løsninger ved hjelp av elektrokjemiske metoder. Videre vil SINTEF støtte aktivitetene knyttet til prosessvalidering.

Konsortium

13 partners fra 8 forskjellige EU-land, inkludert et utenfor-EU (Peru):

 • OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL, Spania, Koordinator
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, Frankrike
 • SCOTGOLD RESOURCES LIMITED, UK
 • CUMBRES EXPLORACIONES SAC, Peru
 • WARDELL ARMSTRONG LLP, UK
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spania
 • SINTEF AS, Norge
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG, Tyskland
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV, Tyskland
 • L'UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL, Spania
 • LGI CONSULTING, Frankrike
 • RINA CONSULTING - CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA, Italia
 • PNO INNOVATION, Belgia

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under GA No. 815748

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023