Til hovedinnhold
Norsk English

Resirkulering/Urban gruvedrift

Urban gruvedrift kan defineres som utvinning av råvarer fra produkter, bygninger og avfall. Økt forbruk av råvarer, vil føre til sterkere satsing mot resirkulering.

Kontaktpersoner

Økt forbruk av råvarer, vil føre til sterkere satsing mot resirkulering.
Økt resirkulering og gjenvinningsvirksomhet vil:

  • Minke trykket mot primær utvinning og råmaterialer
  • Fremme gjenbruk av materialer som ellers ville gå tapt
  • Redusere energiforbruket, dannelse av drivhusgasser og skader på miljøet knyttet til primær produksjon og prosessering

For å kunne utvinne råmaterialer fra urban avfall er en krevende, gjennomtenkt og systematisk behandling av problemene nødvendig. Det behøves også kunnskap og forståelse av samspill og sammenfiltring av materialene i de forskjellige avfallsstrømmene.

SINTEF Industri har ekspertise innen resirkulering av råmaterialer og dekker:

  • Lettmetaller (Al, Mg, Ti)
  • Sjeldne metaller (RE, In, Ta, Li)
  • Edle metaller (PGM, Ag, Au)
  • Uedle metaller (Cu, Zn, Pb)