Til hovedinnhold
Norsk English

CICERO - MSA-basert sirkulær hydrometallurgi for bærekraftig, kostnadseffektiv produksjon av NMC-katodematerialer

For å oppnå Europas klimanøytrale mål er vi avhengige av vår evne til å utvikle rene energi- og mobilitetsløsninger på den mest bærekraftige måten.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock

Europas ambisiøse energi- og klimamål er sterkt avhengig av kritiske råvarer som de som brukes i produksjonen av NMC-katoder i litium-ion-batterier, dvs. nikkel (Ni), mangan (Mn) og kobolt (Co). Denne batterikjemien vil sannsynligvis råde i lang tid på grunn av deres høye energitetthet og ladehastigheter. Derfor er det allerede en sterk etterspørsel etter høyren Ni, Co og Mn, og disse forventes å øke med henholdsvis 21, 19 og 8 ganger i løpet av de neste 20 årene. Gitt skiftet mot mer Ni-rike NMC-kjemier, er etterspørselen etter Ni spesielt bekymringsfull.

For å møte denne utfordringen tar CICERO-prosjektet sikte på å etablere en Europeisk raffinerings industri av Ni, Co og Mn. Dette skal oppnås ved å utvikle bærekraftige og kostnadseffektive prosesserings- og raffineringsprosesser basert på en unik og innovativ tilnærming som integrerer de tolv prinsippene for sirkulær hydrometallurgi etablert av Koordinator KU Leuven, med smart bruk av metansulfonsyre (MSA).
SINTEF bidrar med etablering av egnede elektrokjemiske utvinningsprosesser for å utvinne Ni, Mn og Co fra MSA-baserte elektrolytter. Dessuten koordinerer SINTEF aktivitetene relatert til regenerering av reagensene og gjenvinning av jern fra MSA-elektrolytten.

Konsortium

11 partnere fra 8 EU-land, store (5), forsknings-organisasjoner (3), og universiteter (3):

 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven), Belgia, koordinator
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (VTT), Finland
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Frankrike
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH), Sverige
 • SINTEF AS (SINTEF), Norge
 • POLYTECHNEIO KRITIS (TUC), Hellas
 • BOLIDEN MINERAL AB (BOMIN), Sverige
 • GENIKI METALLEUTIKI KAI METALLOURGIKI ANONIMI ETAIRIA - (GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. ) (LARCO), Hellas
 • AURUBIS BEERSE (AURUBIS BEERSE), Belgia
 • BASF SE (BASF SE), Tyskland
 • ITALMATCH CHEMICALS SPA (ITALMATCH), Italia

Prosjektvarighet: November 2023 - Oktober 2027
Totalt budsjett: 6 998 828.75 Euro
SINTEFs budsjett: 595 398.75 Euro

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs HORIZON EUROPE  under tilskuddsavtale nr. 101137560.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene