Til hovedinnhold
Norsk English

TARANTULA - Gjenvinning av wolfram, niob og tantal fra bi-produkter og avfallsstrømmer fra gruvedrift og produktprosessering

Det EU-finansierte TARANTULA-prosjektet har som mål å gjenvinne disse verdifulle metallene fra fortynnede avfallsstrømmer ved å utvikle en rekke kostnadseffektive, skalerbare og miljøvennlige metallurgiske prosesser. Etter systematiske forskningsaktiviteter i laboratorieskala, vil de nye teknologiene bringes til TRL5, og basert på ytelsen vil de bli validert på prototypenivå.

Kontaktperson

Copyright: Shutterstock

Metaller som wolfram (W), niob (Nb) og tantal (Ta) har spesielle egenskaper som gjør dem mer holdbare og motstandsdyktige enn andre standardmetaller. Disse egenskapene er, blant annet, høyt smeltepunkt, høy korrosjonsbestandighet og god ledningsevne med hensyn på både varme og strøm. Til tross for at de er klassifisert som kritiske råvarer av EU, havner betydelige fraksjoner av disse verdifulle metallene i gruve- og prosessavfallsstrømmer.

TARANTULAs overordnede mål er å utvikle et verktøysett med nye, effektive og fleksible metallurgiske teknologier med høy selektivitet og utvinningsgrad med hensyn til W, Nb og Ta. Som sådan vil prosjektet fremme (i) bærekraftig årlig tilførsel av sekundær W til en grad som tilsvarer 50 prosent av dagens EU-primærproduksjon, (ii) utnyttelse av Ta-innhold i avfallsstrømmer som tilsvarer minst 120 prosent av EUs årlige etterspørsel og (iii) utnyttelse av Nb-innhold i avfallsstrømmer tilsvarende minst 5 prosent av EUs årlige etterspørsel. TARANTULA prosjektet skal også utforme strategier for kommunikasjon, formidling og engasjement fra sivilsamfunnet med hensyn på å skaffe og vedlikeholde "Social License to Operate" for fremtidig metallurgisk industri.

SINTEF er arbeidspakkeleder og bidrar med utviklingen av innovative og miljøvennlige gjenvinningsprosesser for metall- og karbidbelegg ved elektrokjemiske metoder. Dessuten vil SINTEF optimalisere produksjonen av metalloksid-slurry suspensjoner for fremstilling av metalloksidbelegg ved termiske sprøytemetoder.

Partnere

Prosjektet har 16 partners fra seks forskjellige EU-land:

 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spain, Coordinator
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Belgium
 • SINTEF AS, Norway
 • VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., Belgium
 • UNIVERSITE DE LIEGE, Belgium
 • OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL, Spain
 • CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, Sweden
 • CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DE TANTALE ET DE NIOBIUM, Belgium
 • SALORO SL, Spain
 • STRATEGIC MINERALS SPAIN SL, Spain
 • CRONIMET HOLDING GMBH, Germany
 • SIDENOR INVESTIGACION Y DESARROLLOSA, Spain
 • E-MINES, France
 • INERCO INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA, SA, Spain
 • PNO INNOVATION, Belgium
 • FUNDACION ICAMCYL, Spain

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under GA No. 821159

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023