Til hovedinnhold
Norsk English

FIREFLY- Fleksibel og prediktiv elektrokjemisk verktøykasse for omvandling av Europas katalysatorbaserte kjemiske industri til mer bærekraftige produksjonsmetoder, drevet av fornybar elektrisitet

FIREFLY-prosjektet støtter bærekraftig utvikling av katalysatorbaserte kjemiske industri mot deres elektrifisering og reduksjon av deres avhengighet av metallimport og fossil energi bruk.

Kontaktperson

Photo: Shutterstock

FIREFLY-konseptet introduserer fornybare energikilder i produksjonsprosessen av (elektro)katalysatorer fra sekundære , noe som vil redusere produksjonskostnadene betydelig. Ved å bruke hovedsakelig brukte, avfalls- og off-spec katalysatorer fra ulike industrielle applikasjoner, leder prosjektet veien til sirkularitet, og foreslår mer bærekraftige og levedyktige metoder for den kjemiske industrien.

FIREFLY-konseptet fokuserer på:

 • Utvikling av elektrodrevne teknologier for gjenvinning av metall fra brukte katalysatorer, avfall og off-spec katalysatorer, tilgjengelig i Europa.
 • Effektiv integrering av fornybar elektrisitet i de utviklede teknologiene.
 • Utvikling av et digitalt verktøy for prediktiv beslutningstaking.
  Produksjon av (elektro)katalysatorer til innovative (elektro)kjemiske prosesser som overgår tradisjonell produksjon forbundet med høye driftskostnader, klimagassutslipp og mangel på sirkularitet.

SINTEF bidrar med å utvikle innovative og bærekraftige elektrokjemiske prosesser for gjenvinning av verdifulle metaller fra katalysatoravfall.

Konsortium

16 partnere fra 7 EU-land, store (4), små-medium bedrifter (6), forsknings-organisasjoner (3), og universiteter (3):

 • VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V (VITO) Belgia, koordinator
 • SOLVAKEM BELGIUM, (SOLVA), Belgia
 • BELGISCH LABORATORIUM VAN ELEKTRICITEITSINDUSTRIE (ENGIIE-LAB), Belgium
 • SOLVIONIC (SOLVI), Frankrike
 • ATMONIA (ATM), Island
 • PNO INNOVATION (PNO), Belgia
 • INLECOM INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA (INLE), Hellas
 • INOVERTIS A3I (INO), Frankrike
 • 6T-MIC INGENIERIES (6TMIC), Frankrike
 • CENTRALE LILLE INSTITUT (CLILLE), France
 • LA PALMA RESEARCH CENTRE SL (LPRC), Spania
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TEC), Spania
 • SINTEF AS (SINTEF), Norge
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL), BelgiaUNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA (UCLM), Spania
 • JOHNSON MATTHEY PLC (JM), Storbritannia

Prosjektvarighet: Januar 2023 - Desember 2026
Totalt budsjett: 11 078 742.50 Euro
SINTEFs budsjett: 472 970 Euro

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs HORIZON EUROPE  under tilskuddsavtale nr. 101091715.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene