Til hovedinnhold
Norsk English

PHOTORAMA – Håndtering av fotovoltaisk avfall

Avansert teknologi for gjenvinning og resirkulering av sekundære råmaterialer fra kasserte (end-of-life) solcellemoduler

Kontaktperson

Det er avgjørende å sikre bærekraftige produkter gjennom hele livssyklusen. Fotovoltaiske systemer gir nullutslippskraft, men slutten på disse systemene er fortsatt en stor utfordring. Photorama -prosjektet vil løse dette problemet med smarte og effektive løsninger. Foto: Shutterstock

De største felles prioriteringene over hele verden de neste tiårene er å redusere klodens karbonutslipp og holde den globale temperaturstigningen i dette århundret under 2°C. Fornybar energi er viktig for å møte en så ambisiøs utfordring, spesielt solenergi, som er det rimeligste alternativet. 

Veksten i solenergiproduksjon forventes å nå en kumulativ kapasitet på 2840 GW innen 2030, og 8519 GW innen 2050. Dette tilsvarer atten ganger den globale kapasiteten i 2018.

Selv om fotovoltaiske (PV) systemer gir nullutslipps-kraftproduksjon i sin levetid på 25-30 år, er det avgjørende å sikre bærekraftige produkter gjennom hele livssyklusen. Til tross for sterk innsats for å redusere miljøpåvirkninger i produksjonsfasen, utgjør kasserte (end-of-life, EoL) PV-paneler fortsatt en stor miljøutfordring. Gjennom PHOTORAMA-prosjektet skal denne utfordringen håndteres ved hjelp av smarte og effektive løsninger.

Det overordnede konseptet med PHOTORAMA er å utvikle og demonstrere nye innovasjonsøkosystemer som fører til konkurransedyktige og bærekraftige markeder for sekundære råvarer i Europa.

PV -verdikjeden er kjernen i PHOTORAMA for å sikre både ren og effektiv energi og bærekraftig tilgang til råvarer i Europa. Vi ser for oss en sirkulær industri som vil bygge broer og koble sektorer fra innsamling til produksjon av sekundære råvarer.

Vår visjon er å gjeninnføre disse sekundære råvarene som nye materialer eller nye produkter ved å samle verdikjeder på tvers.

For å oppnå dette vil PHOTORAMA sette opp en fullstendig pilotskala prosesslinje som inneholder alle de nødvendige påfølgende trinn: Automatisk demontering, smart separasjon og innovativ gjenvinning av metaller fra solceller (Si, Ag, In, Ga).

For å lukke sløyfen, vil alle fraksjoner av PV EoL-komponenter enten gjenvinnes direkte som drivstoff, gjenbrukes eller resirkuleres som råstoff for å bygge nye PV-paneler eller andre nye produkter.

Kjernestrategien er å utarbeide en global resirkuleringsordning som vurderer nøye økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter.

SINTEF leder aktivitetene innen metallgjenvinning, og bidrar med undersøkelser av gjenvinning av sølv ved elektrolyse i små og store (pre-pilot) laboratorieceller. Videre vil SINTEF støtte aktivitetene tilknyttet prosessvalideringen ved å gi innspill til konstruksjonen av elektrolysepiloten samt gi prosessparametre.

Photorama-partnere

Totalt er det 13 partnere fra syv ulike EU-land med i Photorama-prosjektet. 

 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Frankrike (koordinator)

 • ENEL GREEN POWER SPA, Spania

 • SOREN, Frankrike

 • RHP TECHNOLOGY GMBH, Østerrike

 • LUXCHEMTECH GMBH, Tyskland

 • MALTHA GLASRECYCLAGE BELGIE, Belgia

 • SINTEF AS, Norge

 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italia

 • DFD - DENSE FLUID DEGREASING, Frankrike

 • IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO, Spania

 • BIFA UMWELTINSTITUT GMBH, Tyskland

 • ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH, Østerrike

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under GA No. 958223

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024