Til hovedinnhold
Norsk English

RecirkIrRu – Resirkulering av Iridium og Ruthenium ved KAR

Målet til RecirkIrRu-prosjektet vil være å demonstrere innovativ, effektiv og miljøvennlig utvinning av verdifulle iridium (Ir) og ruthenium (Ru) fra avfall til verdifulle mellomprodukter slik at de kan brukes av K.A. Rasmussen til videre prosessering.

Kontaktperson

Copyright: Shutterstock

Platinagruppemetaller (PGM) er seks kjemisk veldig like elementer: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir) ruthenium (Ru) og osmium (Os). Mineralforekomster er svært sjeldne og finnes i relativt få områder i verden. Sør-Afrika dominerer PGM-verdensproduksjonen med 58 prosent, etterfulgt av Russland med 26 prosent - mesteparten av dette som et biprodukt av nikkelgruvedrift. Behovet på verdensbasis øker stadig, hovedsakelig på grunn av bruken av disse metallene i bilkatalysatorer, og dermed overholder den stadig mer restriktive utslippslovgivningen.

For å gjøre Norge og Europa uavhengig av ustabile leverandører, må vi skaffe disse metallene fra sekundære materialstrømmer. Utvinning av disse verdifulle elementene fra biprodukter og avfallsstrømmer harmonerer med sirkulær økonomiske prinsipper og et samfunn med null avfall (zero waste).

K.A. Rasmussen (KAR) ser et økende antall henvendelser for å produsere produkter bestående av Ir og Ru, samt å utvinne og produsere rene kvalitetsmetaller av disse elementene. Dette samarbeidsprosjektet vil tillate KAR å levere den etterspurte tjenesten til markedet.

KAR vil ha den informasjonen som trengs for å iverksette en prosess for gjenoppretting og raffinering av Ir og Ru, og dermed øke KARs konkurransekraft og mangfold. De studerte prosesseringsmetoder kan også overføres til andre segmenter av sirkulær metallurgiindustri.

SINTEF tar ansvaret for å utvikle, finjustere og verifisere de forskjellige teknologiene som studeres i dette prosjektet. I samarbeid med KAR vil de oppnådde resultatene bli evaluert med hensyn på deres samlede teknologiske ytelse, inkludert miljøavtrykket. Dette prosjektet vil tillate SINTEF å øke kompetansen innen utvinning av edle metaller fra sekundære ressurser og valorisering av avfallsstrømmer, samt å konsolidere samarbeidet med KAR.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd
IPNÆRINGSLIV20
Innovasjonsprosjekt i næringslivet