Til hovedinnhold
Norsk English

Høyrent silisium for solceller

Etter at silisium er produsert fra kvarts og karbon, må det renses for at det skal ha høy nok kvalitet for å kunne støpe solcellesilisium. Vanligvis gjøres dette i en prosess som er utviklet for elektronikkbransjen, men tilpasset et noe lavere reinhetskrav for solcellebransjen. Prosessen er energikrevende blant annet fordi den går via gassfase.

Kontaktperson

Alternative metallurgiske rensemetoder krever langt mindre energi og vil derfor gi et betydelig lavere klimafotavtrykk. Norsk industri er ledende i metallurgisk rensing av silisium for solceller, inkludert rensing for resirkulering av materiale som tidligere ble sett på som avfall.   

SINTEF jobber vi tett sammen med industrien og akademia, men har også egne laboratorier for prosessutvikling. 

 

Eksempler på hva vi jobber med innen silisiumraffinering: 

  • Rettet størkning som raffineringsmetode 
  • Korngrense-engineering for å omfordele urenheter i korngrensene for videre hydrometallurgisk rensing. Denne korngrense-engineeringen gjøres i dag ved å tilsette små mengder av kalsium og magnesium. 
  • Vakuum avgassing ved høye temperaturer for å fjerne spesifikke urenheter, slik som bor, fosfor og kalsium. 
  • Slaggraffinering for å dekarbonisere sagestøv fra waferproduksjon med diamanttråd. 
  • Hydrometallografi, inkludert bruk av flussyre. 
  • Elektrokjemisk rensing.