Til hovedinnhold
Norsk English

Ferrolegeringer

Produksjon av Ferrolegeringer (dvs Ferrosilisium/Silisium- og Ferromangan) er en sterk og betydningsfull landbasert industri i Norge. Det sterke samarbeidet mellom industri og fagmiljøet på SINTEF/NTNU har gitt industrien tilgang på kompetanse i verdensklasse innen termodynamikk, kinetikk, reaksjonsmekanismer og utslipp.

Kontaktperson

Ferrolegeringer er nødvendig tilsats for å oppnå gode materialegenskaper i stål. Silisium benyttes i tillegg i solceller, som legeringselement i aluminium og som råstoff i produksjon av silikoner. Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) etablert i 1989 (ferroforsk.com), har bidratt til en langsiktig forskning og utdanning, og derved en bærekraftig utvikling for ferrolegeringsindustrien.

SINTEF kan tilby kompetanse blant annet på følgende deler av verdikjeden:

  • Råmaterialer
  • Produksjon av ferrolegeringer og silisium
  • Smeltebehandling/raffinering av flytende metall
  • Miljø, utslipp
  • Karakterisering av legeringer
  • Modellering av delprosesser

For mer informasjon, se hjemmeside