Til hovedinnhold
Norsk English

Primærutvinning og prosessering til grønne verdikjeder

Foto: small smiles/Shutterstock

Norge er godt rustet for et grønt skifte som krever en stadig mer effektiv og renere mineralutvinnende og foredlende industri.

Norge og den nordiske regionen har en variert geologi med muligheter for å utnytte forekomster med mange mineraler nødvendig for grønne verdikjeder. Norge er allerede en viktig leverandør av mineraler, og har flere mineralforekomster som vekker stor interesse i Europa. Samtidig er de nordiske landene verdensledende innen gruveteknologi og regionen er ledende i Europa innen produksjon av både mineraler og metaller. Tilgang på ressurser, stabil politisk styring, vilje til regulering og fokus på både innovasjon og miljø gjør at Norge og de øvrige nordiske landene kan bidra med både produksjon og teknologi for en grønnere verden i de kommende årtier. For eksempel, 25% av verdens jernmalm produseres faktisk i Norden, mens flere av de nordiske landene har noen av verdens største forekomster av sjeldne jordarter, kritiske for grønne teknologier.

Med utvikling av de mest effektive teknologiene langs verdikjeden, kartlegge og ta vår andel av verdens uttak av ikke-fornybare mineralressurser, bidrar vi til å redusere verdens areal- og miljø-fotavtrykk samtidig som vi øker egen verdiskaping.

SINTEF fokuserer på å overbevise samfunnet om at mineral- og metallindustrien kan skaffe arbeidsplasser og vekst og at alle aktiviteter må ta hensyn til miljø på best mulig måte, slik den norsk mineralstrategi peker på.

SINTEF er involvert i prosjekter innen primær utvinning og prosessering til grønne verdikjeder.

Et utvalg prosjekter på temaet:

Strategiske forskningssentre:

Kontaktpersoner