Til hovedinnhold
Norsk English

SecREEts - sikre europeiske sjeldne jordelementer (REE)

SecREEts-prosjektet skal bidra til å etablere en stabil og sikker tilførsel av kritiske, sjeldne jordelementer. Tilgangen skal baseres en bærekraftig utvinning fra europeiske apatittkilder som brukes i gjødselproduksjon.

Kontaktperson

Sjeldne jordelementer (REE) er kritiske og ikke-substituerbare råvarer. Disse har stor økonomisk betydning for europeisk industri da de utgjør avgjørende komponenter i et bredt spekter av avanserte produkter.

Pilotprosesser vil bli utviklet for nyskapende utvinning, separasjon og transformasjon av sjeldne jordelementer. De sjeldne jordelementene som SecREEts-pilotene vil utvinne er spesielt metallene Praseodym (Pr), Neodym (Nd) og Dysprosium (Dy) som brukes i permanente magneter. Disse elementene vil bli benyttet i applikasjoner som benyttes bilindustrien (elbiler), industrimotorer (avansert produksjon) og rene energikilder (vindturbiner).

Industriell implementering av piloter utviklet i SecREEts vil føre til en forsyning på minst 3000 tonn årlig av sjeldne jordarter til europeiske næringer i 2023, med 75 M€ i estimert verdi. Teknologien utviklet i dette prosjektet vil kunne dekke om lag 10 prosent av Europas behov for disse sjeldne jordelementene.


Prosjektet har mottatt støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram, under Grant Agreement nr. 776559

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022