Til hovedinnhold
Norsk English

Metallproduksjon

Vi utfører eksperimentell og teoretisk forskning og utvikling innen hele verdikjeden fra mineraloppredning og materialkarakterisering til smelte-og elektrolyseprosesser. Vi vektlegger en sterk kobling mellom eksperimentell aktivitet og matematisk modellering og simuleringer.

Kontaktperson

Metallproduksjon er den viktigste landbaserte industri med høy kompetanse og store eksportinntekter for Norge. SINTEF er en sentral aktør sammen med industrien for utvikling av eksisterende prosesser og innovative løsninger til mer miljøvennlige og kostnadseffektive prosesser.

Hovedfokus er bærekraftig utvikling av nye og eksisterende prosesser for metallproduksjon fra råmaterialer til metall ved hjelp av metallurgiske prosesser og elektrolyse.
SINTEFs kjernekompetanse er innen aluminium, ferrolegeringer og silisium men vi dekker også annen metallproduksjon (kobber, nikkel, kobolt, sink, titan og sjeldne jordartsmetaller).

Vi tilbyr følgende kompetanse:

  • Prosessmetallurgi
  • Elektrolyse
  • Høytemperatur prosessutvikling
  • Bruk av naturgass for materialproduksjon
  • Termodynamikk og kinetikk
  • Strømning- og prosessmodellering
  • Ildfaste materialer
  • Karbonteknologi
  • Gassanalyser

Kontaktpersoner: Casper Van der Eijk og Egil Skybakmoen