Til hovedinnhold
Norsk English

Egil Skybakmoen

Forskningsleder

Ingeniør 1984-91
Forsker og seniorrådgiver 1991-2004
Forskningsleder Elektrolyse og høytemperaturmaterialer siden 2004.

Utdanning

MSc i industriell elektrokjemi, NTH 1991

Kompetanse og fagområder

Primær Al elektrolyse inkl. inerte anoder og drenerte katoder
Ildfaste materialer.
Karbonanoder og grafittkatoder.
Elektrolyse av kobber, nikkel, kobolt og sink.
Elektrolyse av sjeldnejordartsmetaller
Avfallsstrømmer fra prosessindustrien (SPL etc).
Hydrometallurgi

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 12
Trondheim