Til hovedinnhold
Norsk English

Høytemperaturmaterialer

Vår erfaring innen høytemperaturmaterialer dekker spesielt fagområdet ildfast og karbonmaterialer innen primærproduksjon av aluminium. Ildfaste materialer i støperiovner, anodebrennovner, søppelforbrenningsovner og ildfast i silisium og ferrolegeringsindustrien.

Kontaktperson

Materialer til bruk ved høye temperaturer, ildfaste materialer, blir vanligvis klassifisert etter maksimal anvendelsetemperatur før smelting/siging inntrer. I praksis vil dette avhenge av i hvilket miljø materialene benyttes og belastningene de utsettes for.

Ildfastmaterialer er viktig i alle metallurgiske og høytemperatur prosesser for å oppnå lang levetid og stabile forhold i prosessen. Riktig materialvalg og kombinasjoner vil være helt avgjørende for en prosess for å lykkes både med hensyn til kjemisk angrep og den totale varmebalansen. SINTEF har lang erfaring på dette feltet og velutstyrte laboratorier for testing og utvikling av ildfaste materialer.

Økende etterspørsel etter skreddersydde materialer i ulike prosesser krever en forbedret vitenskapelig forståelse med hensyn til materialegenskaper, produksjonsprosesser fra råvare til ferdig produkt og ytelse under reelle forhold.

Vi tilbyr ekspertise, forskning og utvikling innen områdene:

  • Karbonteknologi (anoder, katoder, stampemasser, koks og bek)
  • Ildfaste materialer og keramer (oksider, nitrider, karbider, isolasjonsmaterialer; testing og utvikling)
  • Materialanalyser ( Identifisering av nedbrytningsårsaker og mekanismer i industrielle ildfaste foringer)