Til hovedinnhold
Norsk English

Havbunnsmineraler

Foto: V.Gordeev/Shutterstock

Kan utvikling av mineralutvinning på havbunnen bli en ny primær kilde for mineraler?

EU har gjennomført et studium av kunnskapsstatus for utnyttelse av havbunnsmineraler, og  Oljedirektoratet peker på et betydelig ressurspotensial for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. De foreløpige estimatene for kobber sier at vi kan dekke hele forbruket av kobber i EU i 10 år. Her er det foreløpig usikkerhet i estimatene og betydelig letevirksomhet og nye teknologi må på plass før disse estimatene kan verifiseres. Dessuten mangler det mye kunnskap om miljøpåvirkningen på havbunnen i og rundt forekomstene.

Kunnskapen om hvor store mineralressurser Norge har på kontinentalsokkelen, og hvorvidt mineralutvinning av og drift på disse ressursene kan bli økonomisk lønnsom er på et svært tidlig stadium. Kunnskapsgrunnlaget om miljøpåvirkningene som utvinning av havbunnsmineraler vil ha på havet og marine næringskjeder må også styrkes. SINTEF arbeider tverrfaglig med slike spørsmål., blant annet gjennom Geminisenteret Deep Sea Mining.

Et utvalg prosjekter på temaet:

  • Geminisenter havbunnsmineraler

Kontaktpersoner