Til hovedinnhold
Norsk English

Geotekniske feltundersøkelser

SINTEF bruker en spesialbestilt borerigg av type Geotech 504 for grunnundersøkelser.

Kontaktperson

Boreriggen kan enkelt demonteres i håndterbare deler for helikoptertransport om nødvendig. Boreriggen er utstyrt for ulike bore- og sondermetoder, trykksondering (CPTU), permafrost prøvetaking og konvensjonell prøvetaking med stålsylindere.

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen