Til hovedinnhold

Betong: Herdeteknologi og risskontroll

Betong: Herdeteknologi og risskontroll

SINTEF utfører simuleringer og beregninger av betongkonstruksjoners temperatur- og egenskapsutvikling i herdefasen.

Hensikten er å optimalisere herdetiltak for å sikre kunden framdrift i byggeprosjektet samtidig som man ivaretar kvalitet, og unngår uønskete riss.

SINTEFs eksperter bruker ulike programvarer for betong og herdeteknologi, og vi bistår i tidligfase av planleggingen, fra betongsammensetning på blandeverket, til ferdig konstruksjon. 

Vi disponerer prøvingsutstyr som gir grunnlag for  nøyaktige analyser av betongens oppførsel i en konstruksjonsdel i herdefasen,  bl.a. rigger for måling av betongens frie deformasjon i isolerte, temperaturstyrte former, og en moderne spenningsrigg (Temperature-Stress Testing Machine, TSTM). I TSTM-systemet simuleres temperatur og tøynings/spenningshistorien for eksempel i en konstruksjons kritiske snitt. 

 

Seniorforsker
930 58 686