Til hovedinnhold
Norsk English

Betong: Dokumentasjon av materialer og produkter

Vi tar på oss små og store oppdrag med prøving for dokumentasjon av alle delmaterialer til betong samt betongprodukter og betong av forskjellig opprinnelse.

Kontaktperson

Vi kan sammen med våre samarbeidspartnere utføre prøving etter de fleste relevante standarder (hovedsakelig EN-standarder) innenfor vårt fagområde. 

Eksempler på type oppdrag 

  • Bestemme betongkvalitet, skadeårsak og skadeomfang i forbindelse med skadesaker eller rehabilitering 
  • Bestemme oppnådd betongkvalitet i forbindelse med nybygging 
  • Prøving av sement, tilslag og andre delmaterialer til betongproduksjon 
  • Prøveblanding og dokumentasjon av betong for større bygg- og anleggsprosjekter 
  • Dokumentasjon av bruksbetingelser i henhold til Nasjonalt tillegg til NS-EN 206 for nye sementer og andre bindemidler 
  • Dokumentasjon av høyere k-faktor for flygeaske eller slagg enn det som er angitt i Nasjonalt tillegg til NS-EN 206 
  • Bestemme tekniske egenskaper for betongrelaterte produkter som grunnlag for produktsertifisering i henhold til EN-standarder 

Bestemme tekniske egenskaper som grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) for betongrelaterte produkter 

Mer om produktsertifisering og Teknisk Godkjenning hos SINTEF Certification