Til hovedinnhold
Norsk English

Bergmekaniske feltundersøkelser

Utstyr for bergspenningsmålinger og -overvåkning og deformasjonsovervåkning av anlegg over og under jord.

Kontaktperson

Informasjon om bergspenninger og bergets mekaniske egenskaper er viktige parametere i numeriske og empiriske stabilitetsanalyser. SINTEF har, sammen med NTNU, en unik og lang erfaring med bergmekaniske feltundersøkelser nasjonalt og internasjonalt. Vi har utført målinger i over 150 lokaliteter i 18 land, og besitter bergmekaniske databaser med over 3000 enkeltmålinger.

Berglaboratoriene ved SINTEF/NTNU har utført in-situ bergspenningsmålinger siden 1964. Vi har deltatt i mange prosjekter innen vannkraft, gruver, dagbrudd, lager, sportshaller og veg- og jernbanetunneler i inn- og utland. Dette inkluderer verdens største fjellhall for offentlig bruk, Gjøvik olympiske fjellhall, med et spenn på 62 m. Målingene i tilknytning til disse prosjektene har gitt SINTEFs målepersonell unik erfaring.

Metodene som nå benyttes til bergspenningsmålinger ved overboring, er egenutviklede og forbedrede versjoner av de originale Sørafrikanske CSIRO-cellene, videre har vi egenprodusert utstyr for hydraulisk splitting:

  • 2D Doorstopper overcoring
  • 2D Langtidsdoorstopper (spenningsovervåkning)
  • 3D overcoring celle
  • Hydraulisk splitting og splitteavtrykk

SINTEF besitter alt nødvendig utstyr, inklusive kjerneboringsmaskin for overboring, som normalt trengs for å utføre feltmålingene. Alt utstyr, inklusive utstyret for hydraulisk splitting, kan sendes med vanlig flyfrakt. Hullene til hydraulisk splitting bores som oftest av oppdragsgiver ved bruk av slagbormaskiner. Målingene utføres i henhold til International Society for Rock Mechanics (ISRM) foreslåtte prosedyrer.

Sammen med feltmålingene har vi også laboratoriefasiliteter hvor viktige undersøkelser utføres i forbindelse med bergspenningsmålingene, se Bergmekanisk laboratorium.

I store og komplekse underjordsanlegg er det ofte nødvendig med både målinger i forkant, modellering og overvåkning evt. etterkontroll. SINTEF har gjennom flere år utviklet en egen metode for dette, TRIPOD.

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen