Til hovedinnhold

Arktiske konstruksjoner

Arktiske konstruksjoner

SINTEF utvikler bærekraftige løsninger for bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder.

SINTEF kombinerer arktisk felterfaring og tverrfaglig kompetanse innen blant annet geoteknikk, bergmekanikk, bygningsfysikk, materialteknologi og betongteknologi for utvikling av bærekraftige løsninger for bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder.

Vi har feltutstyr og kompetanse som nyttiggjøres i en rekke studier og undersøkelser både på Svalbard og i Russland. I dette inngår SINTEFs borerigg i Longyearbyen, Svalbard og vårt samarbeid med Universitetet på Svalbard, UNIS.

Fokusområder for vår forskning og utvikling er:

  • Arktisk kystteknologi og erosjonssikring
  • Permafrost og effekt av klimaendringer på bygg og anlegg 
  • Fundamentering av bygg og anlegg
  • Geotekniske undersøkelser, instrumentering og overvåkning
  • Termisk modellering av permafrost
  • Betongkonstruksjoner i arktiske strøk
  • Kortreiste materialer og alternativ materialutnyttelse

 

901 76 524

Prosjekter