Til hovedinnhold
Norsk English

Betong: Bestandighet, feltundersøkelser og rehabilitering

SINTEF bistår større byggherrer med alle bestandighetsrelaterte problemstillinger, det være seg alkalireaksjoner, frostnedbryting, armeringskorrosjon eller andre nedbrytingsmekanismer.

Kontaktperson

Vi utfører tilstandsanalyser og skadevurderinger av ulike betongkonstruksjoner, primært som ledd i forskningsprosjekter eller som spesialrådgivere i kompliserte problemstillinger (ofte i samarbeid med den rådgivende ingeniøren byggherren har engasjert). Oppdragene våre favner alle aspekter innen bestandighet, vedlikehold, reparasjon, samt vurderinger av restkapasitet og restlevetid.

Alkalireaksjoner

SINTEF er internasjonalt ledende innen fagfeltet alkalireaksjoner. Forskning utført ved SINTEF i samarbeid med NTNU og andre viktige samarbeidspartnere har blant annet gitt det faglige grunnlaget for utvikling av mer pålitelige prøvingsmetoder for denne skademekanismen. Disse er nå implementert i norsk regelverk og internasjonalt via RILEM-anbefalinger.

Frost og isskuring i arktisk klima

Gjennom mange år har vi bygd opp god kompetanse innen betongkonstruksjoner i arktisk klima, og de nedbrytningsmekanismer som skyldes frost og isskuring.

Laboratorier og feltundersøkelser

Våre laboratorier utfører akselererte forsøk for de fleste typer nedbrytningsmekanismer. Vi har også en feltstasjon i Trondheim hvor vi utfører sammenlignende prøving mellom felt- og laboratorie-forhold, som gir grunnlag for å forbedre og kalibrere metodene og fastsette akseptkriterier.