Til hovedinnhold
Norsk English

Betong: Produktutvikling

Vi forsker på alle delmaterialer i betongen; bindemidler, tilsetningsstoffer og tilslagsmaterialer.

Kontaktperson

Bindemidler og tilsetningsstoffer

SINTEF bistår med utvikling av framtidens sementer. Vår kompetanse på bindemiddel omfatter både forhold under produksjon av sementklinker i roterovnen, inklusive bruken av roterovnen til å destruere problemavfall, samt produksjon av blandingssementer i mølla. Videre har vi god kunnskap om innflytelse av tilsetningsstoffer på sementens reologi og reaktivitet.

Vi har også lang erfaring med utvikling og dokumentasjon av ulike tilsetninger (stoffer > 5% av sementvekt, som silikastøv, flygeaske, slagg og kalsinert leire), enten for produksjon av blandings-sementer eller som delvis erstatning av sement i betong. I det inngår blant annet studier av reaktivitet, mikrostruktur, fasthetsutvikling og innflytelse på betongens bestandighet.

SINTEF har også god kompetanse på spesielle bindemidler som aluminatsementer, geopolymerer og kalsinert leire.

Tilslag

SINTEF har bred og unik kompetanse på betongtilslag, både naturtilslag, knust tilslag og lettilslag, inkl. hvordan ulike tilslag påvirker betongens støpbarhet, mekaniske egenskaper og bestandighet. Vi bistår gjerne tilslags- og betongprodusenter med å forbedre og dokumentere tilslagets egenskaper.

Betong

Vi har lang erfaring med optimalisering av materialsammensetninger generelt og til spesielle formål. Det omfatter også utvikling av betong med spesielle egenskaper, som for eksempel ultrahøy styrke, høy duktilitet (fiberbetong) god funksjonsdyktighet, lav egenvekt osv.