Til hovedinnhold

Ombruk av tegl

Ombruk av tegl

SINTEF og byggenæringen ser sammen på mulighetene for å gjenbruke mer teglstein fra bygninger som rives.

Betong og tegl står for brorparten av avfallet fra rivingsprosjekter, og det aller meste blir deponert. Målet med prosjektet er  å gjøre det enklere å gjenbruke mer av teglen, enten som den er, eller ved å gjenvinne den til andre formål. 

Det gjør vi gjennom å:

  • finne ut hvilke behov bransjen har
  • teste materialegenskapene til brukt teglstein i laboratoriet
  • kartlegge skadeårsaker i skadearkivet
  • bestemme materialegenskaper for eldre tegl ved å se på testrapporter fra arkivet
Publisert mandag 1. mars 2021
Forsker
926 40 717

Prosjektvarighet

2020 - 2021