Til hovedinnhold
Norsk English

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

SINTEF deltar i prosjektet «LarvikittEN» sammen med NGU og en klynge natursteinbedrifter. Foto: NGU
Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft rundt Norges nasjonalbergart larvikitt.

Prosjektleder og seniorforsker Lisbeth Alnæs i SINTEF mener det er mye å hente for både næringen selv, brukerne og miljøet generelt gjennom dette forskningssamarbeidet. Nøkkelen er å utvide produktporteføljen.

- Det er mulig å skape nye verdier og øke ressursutnyttelsen ved å lage flere produkter. Satsingen gjelder for all naturstein, men larvikitt står for over halvparten av salgsverdien i Norge, og nesten 90 prosent av eksportverdien, så den står for mye av verdiskapingen, sier Alnæs.

 Vi kan samtidig øke konkurransekraften gjennom god og anvendbar dokumentasjon av tekniske egenskaper og miljøavtrykk. Det vil gi innkjøperne bedre beslutningsgrunnlag og gjøre det enklere å ta miljøriktige valg som favoriserer både bærekraft og funksjonalitet, sier hun.

Alnæs er i tillegg til å være prosjektleder, også leder av prosjektets arbeidspakke som omhandler produktinnovasjon og dokumentasjon.

Vekstmuligheter med kortreist stein

NGU-forsker Mark Simoni leder en annen av de fire arbeidspakkene:  Bærekraftig ressursutnyttelse. Han mener at det er en stor vekstmulighet i å erstatte noe av natursteinimporten med kortreist stein.

- Ved å bruke naturstein i stedet for betong, kan vi redusere klimautslippene, fremme regional utvikling og bidra til å skape vakre bymiljøer med lang levetid, sier Simoni.

Prosjektet ønsker også å samle aktørene i bransjen for at samarbeidet skal bli bedre langs hele verdikjeden, fra uttak til bruk. Første skritt i «LarvikittEN» er å kartlegge aktørene, ressurstilgangen, samarbeidsformer, markedsmuligheter og produksjonskapasitet. Så vil prosjektet spre kunnskap, sette søkelyset på bærekraft og bidra til bedre produktdokumentasjon, produktutvikling og gjenbruk.

Regional støtte

Prosjekteier er Norges største uttaksbedrift av naturstein, Lundhs AS. I tillegg deltar de tre foredlingsbedriftene Larvikittblokka AS, Rocks of Norway AS og Strandberg Stein AS. Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark støtter prosjektet med tre millioner kroner. 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

LarvikittEN

Prosjektvarighet:

01.01.2024 - 31.12.2025

Kontaktperson:

Lisbeth-Ingrid Alnæs

Kontaktperson