Til hovedinnhold
Norsk English

Elever lager sirkulær kunst for Oslos første plussenergiskole

Ungdommene fra Bjølsen skole bruker gamle fliser og teglstein til å skape noe nytt. Foto: Kathrine Nitter / SINTEF
Ungdommene fra Bjølsen skole bruker gamle fliser og teglstein til å skape noe nytt. Foto: Kathrine Nitter / SINTEF
Ombruk er en grunntanke bak nye Voldsløkka skole og kulturstasjon. Elever bidrar inn i forskningsprosjektet ARV gjennom kunstprosjektet.

– Du kan tolke greia selv, det ligger ikke noen spesiell tanke bak, sier Hamdi. 

Hun og de andre niendeklassingene fra Bjølsen skole er på workshop i regi av EU-prosjektet ARV. Tema er redesign og ombruk. Her lager de kunstverk av materialer fra det gamle garderobebygget som sto på tomten til nye Voldsløkka skole, og den symbolske verdien av gjenbruk er i fokus. 

Hamdi og de andre i gruppa hennes, Øystein og Nora, er enige om at de lager abstrakt kunst hvor fargekombinasjoner og linjer står sentralt. 

LES OGSÅ: Oslos første plussenergiskole er i støpeskjeen

Andre tenker annerledes. 

– Vi vil lage noe som gir mening, som ikke bare er abstrakt. Så dette skal forestille himmel, skyer og to fjell, forklarer William. 

– Det er en blå spiral, lissom, sier Mari om det som hun og de andre på gruppa lager. 

Ikke alle kunstverk blir som planlagt. 

– Det skulle være røde skyer på blå himmel, men så ble det en elv. Eller begge deler, sier Ingvild og Anahita. 

Katja vet ikke helt. – Jeg prøver bare å ikke ødelegge det, sier hun. 

Elevene setter pris på en litt annerledes skolehverdag. Foto: SINTEF

Ungdomsskolen er et demoprosjekt

Workshopen ungdommene deltar på, er en del av et stort EU-finansiert forskningsprosjekt, der Oslo kommune og Voldsløkka skole og kulturstasjon er pilot. Workshopen er den første aktiviteten i Voldsløkka Living Lab om brukerinvolvering, og har blitt planlagt i tett samarbeid med rektor ved Voldsløkka og lærere fra Bjølsen skole. 

I løpet av den tre dager lange workshopen har elevene fått informasjon om prosjektet av to kunstnere, samt forskere ved NTNU og SINTEF tilknyttet ARV-prosjektet. Så har de laget skisser og plan for kunstprosjektet. 

De låner det åpne verkstedet Bitraf ved Akerselva som kunstnerne er tilknyttet, for å produsere det de har planlagt.

– Vi ble kjent med to kunstnere som ønsker å jobbe med resirkulering av materialer, og så oppsto ideen om verkstedet. Disse materialene kommer delvis fra et bygg på Voldsløkka som er revet. Elevene kjente godt til det gamle bygget som de bruker deler av i kunstverket, forteller SINTEF-forsker Judith Thomsen.

Elevene fra Bjølsen skole skal i august begynne på Voldsløkka skole. 

– Ungdommen en viktig målgruppe i det norske demoprosjektet. Ett av målene for samarbeidet med Voldsløkka skole er å øke klimabevisstheten i lokalbefolkningen, og gjerne gjennom utdanning, sier forsker Ruth Woods fra NTNU, som leder Living Lab-aktivitetene på Voldsløkka. 

 

Ønsker å fremskynde byggenæringens overgang til sirkulærøkonomi

Vaar Bothner og Jenny Ueland er kunstnerne som tok kontakt med Voldsløkka skole og rektor Kjersti Svendsen, som foreslo å bringe kunst inn i ARV-prosjektet. De har utarbeidet og leder den praktiske delen av workshopen, hvor de guider elevene. 

Parallelt utarbeider de et selvstendig kunstprosjekt basert på brukte materialer som vil stå klart på Voldsløkka skole ved åpningen i august.

Bothner er utdannet landskapsarkitekt, og jobber blant annet med en barnebokserie om klima- og miljøproblematikk. Ueland er utdannet arkitekt med spesialisering innen bærekraftig arkitektur, og jobber nå som utøvende kunstner. Hun underviser også i arkitektur og kunst på Edvard Munch VGS. 

SINTEF-forsker Judith Thomsen utenfor skaperverkstedet Bitraf. Foto: SINTEF

Ifølge Bothner har de begge beveget seg i retning av kunst. 

– Gjennom erfaringen som prosjekterende arkitekter har vi opplevd de store utfordringene som byggenæringen i dag står overfor i møte med det grønne skiftet. Samtidig har vi blitt bevisst det enorme potensialet som ligger i gjenbruk av byggematerialer, og det ble derfor utgangspunkt for utstillingen vi hadde på visningsrommet Sorgenfri i fjor høst. Når vi ble med i ARV-prosjektet, har vi tatt konseptet videre, sier hun. 

Hva er ARV?

ARV - Climate positive circular communities er et EU-prosjekt finansiert gjennom Green Deal-utlysningen 4.1 Building and renovating in an energy and resource efficient way.  

Visjonen er å bidra til en rask og bredskala implementering av klimapositive sirkulære samfunn (CPCC), hvor mennesker kan trives i generasjoner fremover.

Det overordnede målet er å demonstrere og validere attraktive, tilpasningsdyktige og rimelige løsninger for CPCC som i betydelig grad vil fremskynde omfattende energirenoveringer og gjennomføring av energi- og klimatiltak i bygge- og energiindustrien.

Aktiviteter skal utføres i seks demonstrasjonsprosjekter. Disse er transformasjonsprosjekter i seks byer i Europa, med høye ambisjoner innen miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

ARV har 36 partnere fra forskningsinstitusjoner og universiteter, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, kommuner, samt ulike leverandører av innovative produkter og tjenester innenfor miljøvennlig bygging og fornybar energi. Partnerne er fra følgende land: Norge, Danmark, Nederland, Tsjekkia, Italia, Sveits, Spania og Belgia.

Prosjektet ledes av NTNU, og fra SINTEF deltar instituttene Community og Industri.

Voldsløkka skole og kulturstasjon er utviklet av Oslobygg KF. SINTEF og NTNU er forskningspartnere. Prosjektet er utformet i et samarbeid mellom Oslobygg, Spinn Arkitekter, Kontur Arkitekter og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter. Hovedentreprenør er Veidekke.

Kunstnerne vektlegger bærekraft i arbeidene sine, og er særlig opptatt av hvordan kunst basert på lokale, brukte materialer bidrar til å skape kontinuitet mellom fortid og fremtid. De ønsker en bevisstgjøring rundt mulighetene som ligger i sirkulærøkonomi i byggenæringen gjennom kunst, med en overordnet visjon om å fremskynde bransjens overgang fra lineær til sirkulær. 

– Vi tror et viktig ledd er å skape en identitet rundt tematikken i nabolaget, og da er elev-medvirkning et godt sted å starte, sier Ueland.

– Gjennom workshopen får ungdommen arbeidet med bærekraft-tematikk med positivt fortegn. Ved at de selv få erfare potensialet som ligger i det brukte gjennom kunstnerisk arbeid, tror vi det kan endre forbruksvanene deres og samtidig skape en identitet rundt dette med gjenbruk, understreker hun. 

Setter pris på å få være kreative sammen

At dagens skoleelever sliter med konsentrasjonen, er ikke noe man skulle tro når man iakttar den dedikerte gjengen fra Bjølsen. 

– Dette er noe man ikke har gjort før. Vi lærer noe nytt, sier Fatmeh. 

– Det er kult! Litt originalt, sier Lucas. 

Nora er enig; – Dette er gøy! 

På spørsmål om hva de har likt best ved workshopen, trekker mange frem knusingen av fliser. Andre ting som trekkes frem, er friheten til å jobbe som man vil, å gjøre noe som ikke er skole, og ikke minst “vibe’en”. 

Elevene har satt stor pris på å få være kreative, og jobbe med en «kul oppgave». Å samarbeide og finne løsninger sammen er også noe mange har funnet glede i. 

Når det gjelder hva de har likt minst, er det flere som kunne tenkt seg flere pauser og litt mindre venting.  Flere har savnet større kunstnerisk frihet; «det var veldig bestemt hva vi skulle lage».   

De ferdige kunstverkene skal stilles ut på den nye Voldsløkka skole når hele konsortsiet i ARV-prosjektet møtes i Oslo 24.– 26. mai. Da møtes forskere fra alle de europeiske partnerlandene; Nederland, Tsjekkia, Italia, Spania, Belgia, Danmark, Sveits og Norge. Her vil også noen av elevene bli invitert til å presentere det de har laget. 

Her er flere bilder fra prosjektet:

Materialene limes til underlaget med stor presisjon. Foto: SINTEF

Stor konsentrasjon blant gutta. Foto: SINTEF

Det er viktig å få bort fugemassen fra flisene! Foto: SINTEF

Kunstverkene begynner å ta form. Foto: SINTEF

Peace! Foto: Lillian Sve Rokseth / SINTEF

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

ARV

Prosjektvarighet:

01.01.2022 - 31.12.2025

Kontaktperson:

Nicola Lolli

Kontaktperson